Aktuality

Dôležité oznámenia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Deň obce a súťaž vo varení gulášu - oznámenie
pdf Triedenie komunálneho odpadu
docx SODB 2021
pdf DôLEŽITÉ!!!!!!!! CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Verejná vyhláška
pdf Usmernenie HH SR
PDF Opatrenia UVZ SR
pdf Opatrenie ÚVZ SR
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia VP a parkovisko v obci Černina
pdf Oznámenie
pdf Výzva
xls Výkaz výmer
pdf Vyhlásenie uchádzača
doc Zmluva o dielo
Aktuality
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Informácia pre obhospodárovateľov lesa
pdf Výberové konanie - hlavný kontrolór
Voľby do NR SR 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Informácie pre voliča
pdf Oznámenie e-mailovej adresy
pdf Adresa pre voľby poštou
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Úroveň vytriedenia KO r. 2018
pdf Úroveň vytriedenia KO r. 2019
Voľby prezidenta SR 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf oznámenie - vydávanie HP
pdf Oznámenie - delegovanie
Voľby do samosprávy obcí 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Voľby 2018 - informácie pre voliča
docx Voľby 2018 - počet obyvateľov
docx Voľby 2018 - zverejnenie
docx Voľby 2018 - kontakt na e-mail
pdf Voľby 2018 - vymenovanie zapisovateľky MVK
docx Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018