Objednávky

Objednávky 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf obj. 1
pdf obj. 2
pdf obj. 3
pdf obj. 4
pdf obj. 5
pdf obj. 6
pdf obj. 7
pdf obj. 8
pdf obj. 9
pdf obj. 10
pdf obj. 11
pdf obj. 12
Objednávky 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf obj. 1
pdf obj. 2
pdf obj. 3
pdf obj. 4
pdf obj. 5
pdf obj. 6
pdf obj. 7
pdf obj. 8
Objednávky 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf obj. 1
pdf obj. 2
pdf obj. 3
pdf obj. 4
pdf obj. 5
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z