Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg kúpna zmluva č. 020/2011/OÚ/KZ
jpg kúpna zmluva č. 020/2011/OÚ/KZ
jpg kúpna zmluva č. 020/2011/OÚ/KZ
jpg kúpna zmluva č. 020/2011/OÚ/KZ
jpg Zmluva SPP
jpg Zmluva SPP
jpg Zmluva SPP
jpg Dohoda o spolupráci
jpg Dohoda o spolupráci
pdf absolventská prax
pdf dodatok
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 10/2013
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 15/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Dohoda č. 40/2014
pdf Zmluva č.1/2015
pdf Zmluva č.1/2015
pdf Zmluva č. 295/2014/ORHC
pdf Zmluva č. 295/2014/ORHC
pdf Zmluva č. 295/2014/ORHC
pdf Zmluva č. 295/2014/ORHC
pdf Zmluva č. 531-11-1901/2014
pdf Zmluva č. 531-11-1901/2014
pdf Zmluva č.49/2011
pdf Zmluva č.49/2011
pdf Zmluva č. 128/2012
pdf Zmluva č. 128/2012
pdf Zmluva č. 179/2013
pdf Zmluva č. 179/2013
pdf dodatok č. 1 datacentrum
pdf dohoda č. 49/2015
pdf Zmluva o dielo - cintorín a DN
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf zmluva Telekom
pdf Dohoda s ÚPSVaR
pdf Dohoda MOS/2016
pdf mandátna zmluva
pdf Zmluva o dielo mk
pdf Zmluva o dielo potok
pdf Dodatok SOU Ptičie
pdf zmluva o dielo PD MK
pdf Dodatok mk
pdf zmluva o dielo PD potok
pdf Zmluva o dielo - projekty EÚ potok
pdf Zmluva o dielo - projekty EÚ MK
pdf Zmluva NATUR-PACK
pdf Zmluva č. 272/2016/ORHC
pdf nájomná zmluva
pdf Dohoda č. 1107/3030/2016
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dohoda UPSVaR §10-2017
pdf DOHODA MOS 2017
pdf Dohoda č. 17/35/50j/2
pdf kúpno-predajná zmluva
pdf Zmluva Slovgram
pdf Dodatok k zmluve - SLOVAK TELEKOM
pdf Zmluva PSK
pdf Zmluva o dielo PD obecný dom
pdf Zmluva o dielo obecný dom
pdf Zmluva audit
pdf Zmluva o dielo OD
pdf Dohoda ÚPSVaR §10-2018
pdf Dohoda č. 01-§12-AC-MOS-2018
pdf Zmluva o pripojení SPP
pdf Zmluva o poskyt. PV
pdf Zmluva o príprave a odbere jedla č.1/2017
pdf Dodatok č. 1 NATUR-PACK
pdf Zmluva č. 072PO130084
pdf Zmluva č. 072PO130223
pdf Dodatok č. 1/2018
pdf Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o.
pdf Zmluva Primabanka
pdf Primabanka dodatok
pdf kúpno-predajná zmluva
pdf Zmluva č. 357/2018/OK
pdf Zmluva Primabanka MK