Fotogaléria

Rekonštrukcia koryta potoka v obci Černina 2018

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130223 medzi obcou Černina a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa v mesiaci jún 2018 v obci zrealizovala rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v celkovej sume 49 941,06 €.